Wednesday, September 15, 2010

Teori Kognitif

Wednesday, September 16, 2009

Teori Pembelajaran Kognitif

Teori Pembelajaran Kognitif

Pelopor dan prinsip -Wolfgang Kohler (1887-1967)

  • Terkenal dengan jenis pembelajaran celik akal.

  • Menjalankan kajian ke atas 5 ekor cimpanzi iaitu Chica, Grande, Konsul, Ranan dan Sultan.

  • Antara dapatan beliau ialah mengikut kebiasaan apabila berdepan dengan situasi yang bermasalah, haiwan akan berusaha untuk mencari perhubungan menuju penyelesaian.

Kohler dan celik akal

  1. Kohler telah meletakkan pisang di luar bersama 2 batang buluh di dalam sangkar Sultan(monyet). Setiap satu buluh tidak cukup panjang untuk sampai ke pisang itu).
  2. Tidak lama kemudian, Sultan menyambung kedua-dua buluh itu lalu menjadi buluh yang cukup panjang untuk mencapai pisang tersebut.
KAJIAN LAIN KOHLER
Mulanya, pisang digantung di atas sangkar Sultan. Sultan tidak berjaya mencapai pisang tersebut. Kemudian, Sultan menggerakkan sebuah kotak yang terletak di sudut sangkar sehingga kotak itu berada di bawah pisang tergantung. Sultan pun melompat daripada kotak itu lalu mencapai pisang tersebut.

Prinsip pembelajaran celik akal Kohler

- Kita sering memperoleh penyelesaian terhadap masalah dengan cara yang agak mendadak.
- Konsep berfikir ditakrifkan sebagai mencari dan berpegang kepada perhubungan antara dua perkara.

Jerome Seymour Bruner (1915-sekarang)
-Tokoh utama revolusi kognitif.
-Beliau sering dikaitkan dengan pembelajaran penemuan.
-Pembelajaran adalah satu proses sosial aktif.
-Pembelajaran berlaku mengikut 3 langkah iaitu enaktif, ikonik dan simbolik.
-Pengetahuan dan kemahiran diperoleh mengikut satu pola yang disifatkan sebagai pecutan dan rehat.
-Persekitaran memainkan peranan penting dalam menentukan kadar proses pemahaman dan penguasaan satu-satu konsep, (mempercepat atau melambat).
-Murid lebih mudah untuk memperoleh pengetahuan apabila mereka menemui sendiri.

Pembelajaran penemuan Bruner
-Konsep mengetahui adalah satu proses.
-Apabila murid diberi situasi agak kompleks, mereka akan berusaha untuk mencari penyelesaian.
-Apa itu pembelajaran penemuan? Pembelajaran ini menggalakkan murid menggunakan intuisi, imaginasi dan kreativiti secara aktif.
-Guru bermula dengan sesuatu yang khusus kemudian berakhir dengan yang umum.

David Ausubel (1918-kini)
-Banyak mengkaji teori pembelajaran khususnya mengenai advance organizers.
-Ia adalah satu unit pengajaran yang dgunakan sebelum pengajaran langsung.
-Ia juga memudahkan pembelajaran khususnya aspek pemahaman dan mengingat kembali.

Advance organizers
-Advance organizers diklasifikasikan sebagai satu kaedah deduktif.
-Bermula dengan sesuatu yang umum dan berakhir dengan khusus.
-Guru perlu menyusun maklumat supaya murid berupaya mengaitkan konsep baru dengan konsep yang telah dipelajari.

Contoh AO ialah graphic organizer.

Ausubel dan pembelajaran bermakna.
-Derivative subsumption, memerihalkan pembelajaran di mana maklumat baru yang kita pelajari adalah satu contoh konsep yang pernah kita pelajari.
-Correlative subsumption. (Rujuk buku)

Rumusan
-Proses kognitif boleh mempengaruhi pembelajaran.
-Murid memainkan peranan aktif dalam proses pembelajaran, bukan guru yang menentukan apa yang akan/tidak dipelajari.
-Pembelajaran melibatkan proses hubungan proses mental yang tidak dapat diperhatikan.
-Pengetahuan biasanya disusun sistematik.
-Proses mengitegrasikan maklumat baru dengan maklumat yang pernah dipelajari.

Implikasi terhadap P&P
-Murid perlu diberi peluang untuk menemui perhubungan.
-Guru berperanan sebagai fasilitator dalam P&P.
-Guru perlu sedar murid mungkin berada dalam mod pembelajaran yang berbeza.
-Murid seharusnya dibekalkan dengan bahan pembelajaran, aktiviti dan alatan yang padan dengan tahap kognitif mereka.


Dipetik daripada:
http://rujuknota.blogspot.com/2009/09/teori-pembelajaran-kognitif.html

No comments:

Post a Comment